Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci projektu 
„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“ 
Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití. 
V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 – viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci projektu

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 – viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm 
Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu). 
Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.
V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.
Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 
Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.
 
Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu. 
Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz
Dovolujeme si upozornit, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!