Kácení kaštanů v Kunratické tvrzi

JÍROVEC MAĎAL V AREÁLU TVRZ KUNRATICE
 

V areálu Tvrz Kunratice se nacházejí dva vzrostlé Jírovce maďal, kteří tvoří dominantu tohoto prostranství. Bohužel v loňském roce došlo k výraznému poničení těchto dřevin srpnovou vichřicí. Společně s poškozením klíněnkou jírovcovou došlo k výraznému oslabení dřevin.
Městská část Praha – Kunratice požádala o povolení kácení těchto dřevin, aby mohla napadené dřeviny v havarijním stavu odstranit aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku obyvatel a návštěvníků Kunratic.