VYHODNOCENÍ ANKETY „Vybudování nového stanoviště tříděného sběru odpadů v ul. Za valem“

Hospodářsko - správní odbor Úřadu Městské části Praha 4 – Kunratice obdržel žádosti obyvatel Zeleného údolí o navýšení počtu stanovišť tříděného sběru odpadů v lokalitě sídliště Zelené údolí. Na základě těchto žádostí vytipoval ÚMČ Praha – Kunratice místo pro vznik nového stanoviště tříděného sběru odpadů a to na konci ul. Za Valem v těsné blízkosti kotelny. Obyvatelé přilehlých domů mohli prostřednictvím ankety vyjádřit souhlas - nesouhlas s tímto záměrem. Výsledek ankety a závěr z ní plynoucí je v tomto dokumentu .