10.8.2012-27.8.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o pokračování územního řízení; čj.p4/070028/12/ost/stef

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o pokračování územního řízení; čj.p4/070028/12/ost/stef

Soubor ke stažení: