16.8.2012-1.9.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení; čj.P4/071772/12/ost/ipil

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení; čj.P4/071772/12/ost/ipil

Soubor ke stažení: