13.8.2012-24.9.2012

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška-Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2724/00,Z2744/00) včetně vyhodnocení vlivů Z2724/00 na udržitelný rozvoj území

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška-Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2724/00,Z2744/00) včetně vyhodnocení vlivů Z2724/00 na udržitelný rozvoj území

Soubor ke stažení: