13.8.2012-29.8.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj. p4/071321/12/ost/nosa

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj. p4/071321/12/ost/nosa

Soubor ke stažení: