18.7.2012-3.8.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Usnesení oprava zřejmých nesprávností; čj.P4/063134/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Usnesení oprava zřejmých nesprávností; čj.P4/063134/12/ost/pode

Soubor ke stažení: