13.7.2012-29.7.2012

Městská část Praha 12, Hausmannova 3013, Praha 4 Modřany-Odbor výstavby: Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, vydaném dne 29.5.2012 pod čj.OVY/7869-R/2012/Ni

Městská část Praha 12, Hausmannova 3013, Praha 4 Modřany-Odbor výstavby: Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, vydaném dne 29.5.2012 pod čj.OVY/7869-R/2012/Ni

Soubor ke stažení: