12.7.2012-28.7.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP s ústním jednáním; čj.P4/059276/12/ost/stef

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP s ústním jednáním; čj.P4/059276/12/ost/stef

Soubor ke stažení: