13.11.2012-29.11.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/098642/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/098642/12/ost/pode

Soubor ke stažení: