12.11.2012-28.11.2012

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor dopravních agend: Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením; čj.MHMP 1417585/2012/ODA-O1/Ab

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor dopravních agend: Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením; čj.MHMP 1417585/2012/ODA-O1/Ab

Soubor ke stažení: