Jste zde

12.11.2012-28.11.2012

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor životního prostředí: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; čj. S-mhmp-0442488/2011/ozp/VI/EIA/777-8/Nov

Magistrát hlavního města Prahy-Odbor životního prostředí: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; čj. S-mhmp-0442488/2011/ozp/VI/EIA/777-8/Nov

Soubor ke stažení: 
gotop