29.10.2012-14.11.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Změna územního rozhodnutí o umístění stavby II.Povolení změny stavby před jejím dokončením; čj. P4/091025/12/ost/ipil

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Změna územního rozhodnutí o umístění stavby II.Povolení změny stavby před jejím dokončením; čj. P4/091025/12/ost/ipil

Soubor ke stažení: