29.10.2012-14.11.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/094201/12/ost/ipil

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/094201/12/ost/ipil

Soubor ke stažení: