24.10.2012-9.11.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Vyrozumění o podaném odvolání; čj.P4/094137/12/ost/BCE

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Vyrozumění o podaném odvolání; čj.P4/094137/12/ost/BCE