3.10.2012-19.10.2012

Městská část Praha-Kunratice oznamuje ve smyslu §36 ods.1 zákona č.131/2000 o hl.m.Praze: Záměr prodat pozemkovou parcelu parč.2368/27

Městská část Praha-Kunratice oznamuje ve smyslu §36 ods.1 zákona č.131/2000 o hl.m.Praze: Záměr prodat pozemkovou parcelu parč.2368/27