1.10.2012-17.10.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení exekučního řízení (§103 a násl.zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů); čj.P4/086282/12/ost/kaba

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení exekučního řízení (§103 a násl.zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů); čj.P4/086282/12/ost/kaba

Soubor ke stažení: