12.9.2012-28.9.2012

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/078508/12/ost/IPIL

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením; čj.P4/078508/12/ost/IPIL

Soubor ke stažení: