22.3.2013-22.4.2013 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájenířízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú.Čimice;čj.OO-16/2010-101

Soubor ke stažení: