14.3.2013-30.3.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odborstavební: Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí o dělení pozemku II. Rozhodnutí ovýjimce III.Územní rozhodnutí o umístění stavby VI.Rozhodnutí o námitkách; čj. P4/003229/13/ost/mato

Soubor ke stažení: