13.3.2013-13.4.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Podsídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenémukatastrálního operátu v k.ú. Řepy

Soubor ke stažení: