13.3.2013-19.4.2013

Hlavní město Praha, Magistrát HMP-Odbor územního plánu:Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavníhoměsta Praha (Metropolitního plánu)

Soubor ke stažení: