5.3.2013-5.4.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod Sídlištěm9/1800, Praha 8: Oznámení Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, žebude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálnímúzemí Čimice; čj.536-2013

Soubor ke stažení: