4.2.2013-20.2.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje: Záměr vypůjčit pozemkovéparcely parč.1718,1719 a budovu čp.185 zapsané na LV č.1812