29.1.2013-14.2.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b-Odbor stavební:Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou;čj.P4/003147/13/ost/ipil

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b-Odbor stavební: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou; čj.P4/003147/13/ost/ipil

Soubor ke stažení: