11.1.2013-27.1.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odborstavební: Rozhodnutí, I.Územní rozhodnutí, II.Stavební povolení, III.Povolení k nakládánís podzemními vodami; čj.P4/001278/13/ost/mato

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí, I.Územní rozhodnutí, II.Stavební povolení, III.Povolení k nakládání s podzemními vodami; čj.P4/001278/13/ost/mato

Soubor ke stažení: