8.1.2013-8.2.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm9/1800, Praha 8-Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souborugeodetických informací do digitální podoby; čj.OO-1/2013-101

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby; čj.OO-1/2013-101

Soubor ke stažení: