20.12.2012-5.1.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odborstavební: Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí o umístění stavby II.Povolení změnystavby před jejím dokončením; čj.P4/104447/12/ost/stef

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí o umístění stavby II.Povolení změny stavby před jejím dokončením; čj.P4/104447/12/ost/stef

Soubor ke stažení: