10.12.2012-26.12.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odborstavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/108120/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/108120/12/ost/pode

Soubor ke stažení: