21.12.2012-21.1.2013

Magistrát HMP-Odbor územního plánu: Veřejnávyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III Územníhoplánu sídelního útvaru HMP (Z2746/00,Z2747/00,Z2750/00)

Magistrát HMP-Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III Územního plánu sídelního útvaru HMP (Z2746/00,Z2747/00,Z2750/00)

Soubor ke stažení: