30.11.2012 - 16.12.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Odbor stavební: Rozhodnutí, Územní rozhodnutí a Stavební povolení Č.J. P4/103752/12/OST/MATO

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Odbor stavební: Rozhodnutí, Územní rozhodnutí a Stavební povolení Č.J. P4/103752/12/OST/MATO

Soubor ke stažení: