28.11.2012 - 14.12.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Odbor stavební: Rozhodnutí, Územní rozhodnutí, stavební povolení Č.J. P4/100321/12/OST/KSOT

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Odbor stavební: Rozhodnutí, Územní rozhodnutí, stavební povolení Č.J. P4/100321/12/OST/KSOT

Soubor ke stažení: