20.11.2012-6.12.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/100923/12/ost/nosa

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/100923/12/ost/nosa

Soubor ke stažení: