15.5.2013-31.5.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/034896/13/ost/fatu

Soubor ke stažení: