7.5.2013-23.5.2013

Hlavní město Praha, Magistrát HMP-Odbor životního prostředí: Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesního hospodářského plámu /LHP/ pro lesní hospodářský celek /LHC/ Hlavní město Praha s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023; čj.S-MHMP-337838/2013/OZP-IV-408/Hka,Hor

Soubor ke stažení: