29.4.2013-15.5.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje záměr uzavřít smlouvuo nájmu části pozemkové parcely parč.387 o výměře 17,5 m2 za účelem pronájmu umístění restauračnízahrádky.

Soubor ke stažení: