23.4.2013-9.5.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje: záměr uzavřít Dodatekč.1 o výpůjčce s Bytovým družstvem Zelené domky o předmětvýpůjčky-pozemková parcela parč.715/3

Soubor ke stažení: