17.4.2013-3.5.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební:Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/030834/13/ost/ivri

Soubor ke stažení: