14.6.2012-30.6.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/043977/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj.P4/043977/12/ost/pode

Soubor ke stažení: