28.5.2012-13.6.2012

Magistrát HMP-Odbor daní,poplatků a cen: Obecně závazná vyhláška č.11/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.21/2011 Sb.hl.m.Prahy; čj.S-MHMP 2622/2012 724716/2012

Magistrát HMP-Odbor daní,poplatků a cen: Obecně závazná vyhláška č.11/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.21/2011 Sb.hl.m.Prahy; čj.S-MHMP 2622/2012 724716/2012

Soubor ke stažení: