24.5.2012-9.6.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, odbor stavební-Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami IV.Rozhodnutí o námitkách; čj.P4/040622/12/ost/ival

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, odbor stavební-Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami IV.Rozhodnutí o námitkách; čj.P4/040622/12/ost/ival

Soubor ke stažení: