23.5.2012-8.6.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, odbor stavební-Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj. P4/043347/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, odbor stavební-Rozhodnutí Územní rozhodnutí; čj. P4/043347/12/ost/pode

Soubor ke stažení: