17.5.2012-2.6.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/044437/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/044437/12/ost/pode

Soubor ke stažení: