16.5.2012-16.6.2012

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu; čj.OO-19/2010-101

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu; čj.OO-19/2010-101

Soubor ke stažení: