15.5.2012-15.6.2012

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálního operátu /Horní Měcholupy/

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálního operátu /Horní Měcholupy/

Soubor ke stažení: