11.5.2012-27.5.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební; Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami; čj.P4/031950/12/ost/ival

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební; Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí II.Stavební povolení III.Povolení k nakládání s podzemními vodami; čj.P4/031950/12/ost/ival

Soubor ke stažení: