9.5.2012-25.5.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí  I.Územní rozhodnutí o změně využití území,  II.Územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků; čj.P4/039557/12/ost/pode

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Rozhodnutí I.Územní rozhodnutí o změně využití území, II.Územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků; čj.P4/039557/12/ost/pode

Soubor ke stažení: