9.5.2012-25.5.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby; P4/002389/12/ost/komi

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby; P4/002389/12/ost/komi

Soubor ke stažení: