30.4.2012-16.5.2012

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby; čj.P4/038763/12/ost/nosa

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby; čj.P4/038763/12/ost/nosa

Soubor ke stažení: